Employees

Liste over ansatte

 • Mads Halvorsen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 98834275 , Mobil: 98834275
 • Mads Blåsternes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52736030 , Mobil: 92687791
 • Mads Roger Småge

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Magne Berg

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034875 , Mobil: 90540410
 • Magne Jan Dyb

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97156215 , Mobil: 97156215
 • Magne Olaf Johansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 91816809
 • Magne Win Tengelsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 37019721 , Mobil: 91308339
 • Magne Øvre Karlsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Mobil: 99440029
 • Magnus Aarø

  • Arbeidssted: , Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231056 , Mobil: 90740355
 • Magnus Schalin

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 46950231 , Mobil: 46950231
 • Magnus Rørvik

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069651 , Mobil: 90730674
 • Magnus Ivar Aagaard Skeie

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 45447852
 • Malin Dreijer

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733247 , Mobil: 95190575
 • Malin Simone Røyrhus Solvang-Knivsflå

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160142 , Mobil: 48182594
 • Malvin Inge Gjerde

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Margrethe Høybakk

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 70231017 , Mobil: 46817674
 • Margrith Ettlin

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90913960 , Mobil: 90913960
 • Maria Barkman

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 94857907 , Mobil: 94857907
 • Marianne Ulvenes-Mjelva

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 46826034 , Mobil: 46826034
 • Marianne Ingebrigtsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 97065136
 • Maria Christina Rörick

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 92044115 , Mobil: 92044115
 • Marija Ostojic

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Mobil: 90964290
 • Marina Gredil

  • Konsulent
  • Arbeidssted: regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
 • Marit Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069652 , Mobil: 46893433
 • Marith Ødegaard Dvergsnes

  • Arbeidssted: , Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847 , Mobil: 98203428
 • Marit Haldis Mikalsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 70231024 , Mobil: 99221955
 • Marit Øverås Thomassen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 71570803 , Mobil: 48020328
 • Marius Sørensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99000949 , Mobil: 99000949
 • Marius Breivik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99458536 , Mobil: 99458536
 • Marius Johansen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Marius Røkaas Hermansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90110805 , Mobil: 90110805
 • Marte Olsen Hennes

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477453
 • Martin Hausevik

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019727 , Mobil: 95025900
 • Martin Tveit

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733228 , Mobil: 97786912
 • Martin Wierdal

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92229013
 • Martine Vad Almankaas

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: staben for digitalisering og innovasjon, kystdirektøren
  • Telefon: 90796484 , Mobil: 90796484
 • Martinus Valderhaug Sæther

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160186 , Mobil: 99640378
 • Martin Sausjord Strømdahl

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95887109
 • Mathias Paulsen Oksnes

  • Lærling (reform 94)
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Mats Henriksen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Mats Pedersen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41239139 , Mobil: 41239139
 • Mats Gåsdal

  • Arbeidssted: , Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231073 , Mobil: 40645450
 • May Hilde Fjeld

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 78477414 , Mobil: 95914811
 • May-Britt Drabløs Synnes

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95207788 , Mobil: 95207788
 • Mette Dybvik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160150 , Mobil: 90506622
 • Mia-Renate Strømmen

  • Lærling
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Michael Stein Trones

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 92264649 , Mobil: 92264649
 • Modstein Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95818720 , Mobil: 95818720
 • Mona Bergvall Løken

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljøberedskapsstaben, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034879 , Mobil: 92890528
 • Monika Zakrzewska

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 47703387 , Mobil: 47703387
 • Mons Kåre Hjartholm

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95833402 , Mobil: 95833402
 • Morten Skretting

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190748 , Mobil: 95190748
 • Morten Rognseth

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90685082
 • Morten Kristiansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48272596 , Mobil: 48272596
 • Morten Berg Andersen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Morten Gunnar Urheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 97189645
 • Morten Oluf Hokland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 90835824