Employees

Liste over ansatte

 • Oddbjørn Mathisen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733261 , Mobil: 46824727
 • Oddbjørn Nils Sæther

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160155 , Mobil: 90539293
 • Oddbjørn Snorre Hårsvær

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90690459
 • Oddvar Kemp

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190678
 • Oddvar Johan Sildelid

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 99520290
 • Oddvar Nordheim Johansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 95206115
 • Oddvin Nubdal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97155560
 • Odd Anton Nilsen

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
 • Odd Einar Gamst

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 78477482 , Mobil: 97702096
 • Odd Helge Farstad Hestholm

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160182 , Mobil: 99711528
 • Odd Ivar Strand

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Odd Jøran Olsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92405244
 • Odd Marvin Holberg

  • Losformann
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90188330
 • Odd Roger Grinde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90773059
 • Odd Steinar Haugland

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91149675
 • Odd Sveinung Hareide

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 95124757 , Mobil: 95124757
 • Odd-Bjørnar Johansen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90206575
 • Odd-Gunnar Sjåvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Ola Moen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190753
 • Ola Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90052104
 • Ola Brandt

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019719 , Mobil: 46669228
 • Olav Skjetne

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 91681173
 • Olav Andre Aasen Røsok

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91732053
 • Olav Helge Matvik

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231052 , Mobil: 91631340
 • Olav Inge Mork

  • Leder
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231070 , Mobil: 90828063
 • Olav Johan Werkland

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Olav Reidar Halkinrud

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610 , Mobil: 90763832
 • Ola Kolbjørn Jordheim

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034831 , Mobil: 90514475
 • Ole Wille

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90639123
 • Ole Larsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 46966801
 • Ole Nerdrum

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034882 , Mobil: 90504575
 • Ole Alf Tveit

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47607854
 • Ole Andreas Dahl Vatle

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92268350
 • Ole Arne Holen Nilsen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160172 , Mobil: 47452945
 • Ole Bjørn Molnes

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160151
 • Ole Johnny Henjesand

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190706
 • Ole Kristian Reite

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 47661370
 • Ole Kristian Bjerkemo

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034818 , Mobil: 97042640
 • Ole Kristian Rønningen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190695
 • Ole Kristian Klausen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 97087858
 • Ole Magnus Benestvedt

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47465092
 • Ole Petter Husøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 95207436
 • Ole Sverre Fossheim

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 07847 , Mobil: 98811510
 • Ole-Morten Smith

  • Losformann
  • Arbeidssted: Kirkenes losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895577
 • Olga Olsen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 97705614 , Mobil: 97705614
 • Olin Digernes Molvær

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 47316025 , Mobil: 47316025
 • Onar Jøsang

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40038226
 • Ottar Eide

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90067577
 • Otto Endre Thorheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190517
 • Ove Njøten

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034843 , Mobil: 95203273
 • Ove Henning Smelvær

  • Statslos
  • Arbeidssted: Florø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97621483
 • Ove Johan Godø Valderhaug

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91871024