Employees

Liste over ansatte

 • Odd Remen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral,
 • Oddbjørn Mathisen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733261 , Mobil: 46824727
 • Oddbjørn Nils Sæther

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160155 , Mobil: 90539293
 • Oddbjørn Snorre Hårsvær

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90690459 , Mobil: 90690459
 • Oddvar Johan Sildelid

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 99520290
 • Oddvar Leidsagari Roaldson Kemp

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190678 , Mobil: 95190678
 • Oddvar Nordheim Johansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 95206115
 • Oddvin Nubdal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97155560 , Mobil: 97155560
 • Odd Anton Nilsen

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
 • Odd Bjørnar Johansen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Odd Einar Gamst

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477482 , Mobil: 97702096
 • Odd Helge Farstad Hestholm

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160182 , Mobil: 99711528
 • Odd Jøran Olsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92405244 , Mobil: 92405244
 • Odd Marvin Holberg

  • Losformann
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90188330 , Mobil: 90188330
 • Odd Roger Grinde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 53657355 , Mobil: 90773059
 • Odd Steinar Haugland

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95044580 , Mobil: 95044580
 • Odd Sveinung Hareide

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95124757
 • Odd-Gunnar Sjåvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Odd-Ivar Strand

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 47297979 , Mobil: 47297979
 • Ola Moen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190753 , Mobil: 95190753
 • Ola Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90052104 , Mobil: 90052104
 • Olav Skjetne

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 91681173
 • Olav Andre Aasen Røsok

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91732053 , Mobil: 91732053
 • Olav Helge Matvik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, kystdirektøren
  • Telefon: 70231052 , Mobil: 91631340
 • Olav Inge Mork

  • Leder stabsenhet
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 70231070 , Mobil: 90828063
 • Olav Johan Werkland

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Olav Reidar Halkinrud

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572610 , Mobil: 90763832
 • Ola Knut Brandt

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: staben for digitalisering og innovasjon, kystdirektøren
  • Telefon: 46669228 , Mobil: 46669228
 • Ola Kolbjørn Jordheim

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034831 , Mobil: 90514475
 • Ole Wille

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90639123 , Mobil: 90639123
 • Ole Larsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430
 • Ole Nerdrum

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 33034882 , Mobil: 90504575
 • Ole Alf Tveit

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 47607854 , Mobil: 47607854
 • Ole Andreas Vatle-Dahl

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92268350 , Mobil: 92268350
 • Ole Arne Holen Nilsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160172 , Mobil: 47452945
 • Ole Bjørn Molnes

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160151
 • Ole Johnny Henjesand

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51657355 , Mobil: 95190706
 • Ole Kristian Bjerkemo

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljøberedskapsstaben, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034818 , Mobil: 97042640
 • Ole Kristian Reite

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 47661370
 • Ole Kristian Rønningen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190695 , Mobil: 95190695
 • Ole Kristian Klausen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 97087858
 • Ole Magnus Benestvedt

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 47465092 , Mobil: 47465092
 • Ole Morten Smith

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895577 , Mobil: 48895577
 • Ole Petter Husøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 95207436 , Mobil: 95207436
 • Ole Sverre Fossheim

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 98811510 , Mobil: 98811510
 • Olga Olsen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
 • Olin Digernes Molvær

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 47316025 , Mobil: 47316025
 • Olof Martin Fransson

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069659 , Mobil: 90034184
 • Onar Jøsang

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52657355 , Mobil: 40038226
 • Ottar Eide

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 90067577
 • Otto Endre Thorheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190517
 • Ove Njøten

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 95203273 , Mobil: 95203273
 • Ove Lobekk

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95281361
 • Ove Henning Smelvær

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91188986 , Mobil: 91188986
 • Ove Johan Godø Valderhaug

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91871024 , Mobil: 91871024