Employees

Liste over ansatte

 • Palmar Elias Knardal

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
 • Paul Bergsli

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95028253
 • Paul Gustav Nyland

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231041 , Mobil: 90104901
 • Paul Willy Paulsen

  • Sjøtrafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 40000096 , Mobil: 40000096
 • Per Arne Berge

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Per Arne Hundsnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91528712 , Mobil: 91528712
 • Per Einar Johnsen

  • Sjøtrafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572621 , Mobil: 40036829
 • Per Erik Vinge

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 91866016
 • Per Erik Ose

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160149
 • Per Fredrik Mentzsen-Lie

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190561 , Mobil: 95190561
 • Per Helge Thom

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069631 , Mobil: 95791778
 • Per Herman Syre

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90663964 , Mobil: 90663964
 • Per Inge Ringseth Sivertsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 41611283 , Mobil: 41611283
 • Per Jan Osdal

  • Assisterende kystdirektør
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Telefon: 70231074 , Mobil: 41570890
 • Per Kristian Veberg

  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 97638995 , Mobil: 97638995
 • Per Magne Ingebretsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 95078965
 • Per Magne Løseth Rovde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160159 , Mobil: 91617530
 • Per Morten Noven

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48176898 , Mobil: 48176898
 • Per Odd Krystad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 76069644 , Mobil: 91380103
 • Per Ove Godø

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: internrevisjonen, kystdirektøren
  • Telefon: 48208631 , Mobil: 48208631
 • Per Sven Berg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 48894432
 • Per Øyvind Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95144463
 • Per-Morten Brennvik

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95917073
 • Peter Wewer Melby

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 33034860 , Mobil: 97141798
 • Petter Eek Johnsen

  • Lærling
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Mobil: 46515156
 • Petter Georg Støle

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 70160147 , Mobil: 92656815
 • Pål Andre Vaksvik

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 46540695 , Mobil: 46540695
 • Pål Are Lilleheim

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, kystdirektøren
  • Telefon: 70231031 , Mobil: 92687085
 • Pål Håward Walthinsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 90933368
 • Päivi Anneli Pirttijärvi

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477463 , Mobil: 48090433