Employees

Liste over ansatte

 • Palmar Elias Knardal

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95844095
 • Paul Bergsli

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95028253
 • Paul Gustav Nyland

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231041 , Mobil: 90104901
 • Paul Willy Paulsen

  • Trafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847 , Mobil: 40000096
 • Per Arne Hundsnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91528712
 • Per Arne Berge

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Per Einar Johnsen

  • Trafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610 , Mobil: 40036829
 • Per Erik Vinge

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91866016
 • Per Erik Ose

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160149
 • Per Fredrik Mentzsen-Lie

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190561
 • Per Helge Thom

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069631 , Mobil: 95791778
 • Per Herman Syre

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97072954
 • Per Inge Ringseth Sivertsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Mobil: 41611283
 • Per Jan Osdal

  • Assisterende kystdirektør
  • Arbeidssted: Kystdirektøren, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231074 , Mobil: 41570890
 • Per Kristian Veberg

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Per Magne Ingebretsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 95078965
 • Per Morten Noven

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Vest
  • Telefon: 48502959 , Mobil: 48502959
 • Per Odd Krystad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 76069644 , Mobil: 91380103
 • Per Otto Bremtun

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90618110
 • Per Sven Berg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48894432
 • Per Øyvind Hansen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 95144463 , Mobil: 95144463
 • Per-Magne Løseth Rovde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160159 , Mobil: 91617530
 • Per-Ove Godø

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Internrevisjonen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48208631
 • Peter Wewer Melby

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034860 , Mobil: 97141798
 • Petter Georg Støle

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 70160147
 • Pål Børholm

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190849
 • Pål Walthinsen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90933368
 • Pål Are Lilleheim

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231031 , Mobil: 92687085
 • Päivi A Pirttijärvi

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477463