Employees

Liste over ansatte

 • Ragnar Strand

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90736921 , Mobil: 90736921
 • Ragnvald Strømme Svendby

  • Arbeidssted: , Kystverket Vest
  • Telefon: 52733250
 • Rakel Helene Meling

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
 • Randi Brynjulfsen Kristiansen

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477446 , Mobil: 95734974
 • Randi Åse Sivertsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 52733256 , Mobil: 95745810
 • Rannveig Bøthun

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 70231034 , Mobil: 41265977
 • Raymond Haugland

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48205790 , Mobil: 48205790
 • Remi Endre Hagenes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56317690 , Mobil: 40037872
 • Richard Aase

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733315 , Mobil: 91866969
 • Richard Johnsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 99734429 , Mobil: 99734429
 • Rita Margrethe Svendsbøe

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733226 , Mobil: 90098170
 • Rita Synnøve Danielsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 90283444
 • Roald Bjørn Abrahamsen

  • Arbeidssted: ,
 • Roald Jakob Balovara

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91160905 , Mobil: 91160905
 • Roar Haugvaldstad

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Robert Skjong

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91125610 , Mobil: 91125610
 • Robert Stråbø Melkeraaen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
 • Robin Andreassen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Roger Nilsen

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034902 , Mobil: 99292051
 • Roger Reinholdtsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 90696006
 • Roger Vik

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95275899
 • Roger Notøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91663923 , Mobil: 91663923
 • Roger Holgersen

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 48012362
 • Roger Brunsvik

  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
 • Rolf Bastlid

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51735397 , Mobil: 90508648
 • Rolf J Krumsvik

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • Rolf Jørn Fjærbu

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019724 , Mobil: 99645292
 • Rolf Magne Hausken

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91724933 , Mobil: 91724933
 • Rolf Magne Mobakk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95190781
 • Rolf Peder Lie

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034817 , Mobil: 91523321
 • Ronald Arnt Jarle Rydningen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 41442717 , Mobil: 41442717
 • Ronny Alfred Stokkan

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95765239
 • Ronny Ulfeng Gunnarsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97561414 , Mobil: 97561414
 • Roy Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 95190621
 • Roy Grøttem

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 95213693 , Mobil: 95213693
 • Roy Andre Johansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 95811496
 • Roy Are Dahl Blakli

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92062300 , Mobil: 92062300
 • Roy Arne Rotnes

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 41613984 , Mobil: 41613984
 • Roy Arne Thomassen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477432 , Mobil: 41544552
 • Roy Arvid Schjølberg

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 45043801
 • Roy Mikal Stokvik

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90840224 , Mobil: 90840224
 • Roy Ola Liaunet Moen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Roy Ottar Fuglseth Hettervik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95919006 , Mobil: 95919006
 • Roy Tore Hansen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Ruben Rostad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069616 , Mobil: 94279868
 • Ruben Iversen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160167 , Mobil: 95753214
 • Ruben Vian Alseth

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477433 , Mobil: 97961150
 • Rudi Øyvind Salvesen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 76069635 , Mobil: 99388699
 • Runar Kleppe

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 91128732
 • Rune Oldervik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 55302402 , Mobil: 91566753
 • Rune Larsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 90366488
 • Rune Oksnes

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Mobil: 40234144
 • Rune Bergstrøm

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljøberedskapsstaben, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034828 , Mobil: 47462153
 • Rune Kristiansen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 48894764 , Mobil: 48894764
 • Rune Haukland

  • Losformann
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 46842733 , Mobil: 46842733
 • Rune Amundsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Rune Flaten

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 95414920
 • Rune Suther Frostvin

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 92299398 , Mobil: 92299398