Employees

Liste over ansatte

 • Tallak Ingvar Tallaksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95886735 , Mobil: 95886735
 • Tanya Boye Worsley

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99641335 , Mobil: 99641335
 • Tatjana Eriksen Varholm

  • seksjonssjef
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 99531311
 • Terje Halvorsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
 • Terje Sudmann

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90124401 , Mobil: 90124401
 • Terje Ånensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90548224 , Mobil: 90548224
 • Terje Andreassen

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733314 , Mobil: 40069464
 • Terje Flatmark

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92842509
 • Terje Storøy

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97731968
 • Terje Alling

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 91863573 , Mobil: 91863573
 • Terje Emil Abrahamsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069615 , Mobil: 91143500
 • Terje Hektoen Moen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572620 , Mobil: 90917462
 • Terje Inge Johansen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Terje Johan Mjølsvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190804 , Mobil: 95190804
 • Terje Petter Kragset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190718 , Mobil: 95190718
 • Therese Sanne

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 70231110 , Mobil: 97645498
 • Thomas Øfeldt

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 91549544
 • Thomas Jensen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 95827063
 • Thomas Axelsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95465730 , Mobil: 95465730
 • Thomas Høvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 40034048 , Mobil: 40034048
 • Thomas Henriksen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034890 , Mobil: 95941111
 • Thomas Magnus Jensen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95968389 , Mobil: 95968389
 • Thomas Pettersen Reite

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41188601 , Mobil: 41188601
 • Thommy Dahl Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069640 , Mobil: 93217949
 • Thor Messel

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 93203466 , Mobil: 93203466
 • Thor Vartdal

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019750 , Mobil: 90732301
 • Thore Green

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91339756 , Mobil: 91339756
 • Thore Karlsen Hjelmervik

  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Thorgeir Lund

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 91696880
 • Thorkel Christie Askildsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90570698 , Mobil: 90570698
 • Thune Angelsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 45002678
 • Tobias Skjævestad

  • Konsulent
  • Arbeidssted: senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
 • Tobias Aass Sylte

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 97161052 , Mobil: 97161052
 • Tom Malmanger

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Tommy Haugsnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733323 , Mobil: 48882142
 • Tommy Haugan

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90559993 , Mobil: 90559993
 • Tommy Bøe Holtan

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90643819 , Mobil: 90643819
 • Tommy Emil Larsen

  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 0784
 • Tom Andreas Thomassen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91761001 , Mobil: 91761001
 • Tom Roger Wister

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 33034862 , Mobil: 95056502
 • Tom-Ivar Myrvang

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97637840 , Mobil: 97637840
 • Tone Sivertsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069643 , Mobil: 95020544
 • Tone Iren Larssen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477464
 • Tonje Dowerdock

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 91132148
 • Tonje Hernar Gullaksen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90952978
 • Tony Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90085177 , Mobil: 90085177
 • Tor Knedahl

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99257710 , Mobil: 99257710
 • Tor Hellesen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733255 , Mobil: 90795154
 • Torben Tødenes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231152 , Mobil: 95813082
 • Torbjørn Selsås

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733214 , Mobil: 91350631
 • Torbjørn Vinnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190544 , Mobil: 95190544
 • Torbjørn Skagstad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91767272 , Mobil: 91767272
 • Torbjørn Sjur Brautaset

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Tore Eilertsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 90543514
 • Tore Seljeseth

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895398 , Mobil: 48895398
 • Tore Salomonsen

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Tore Hjelmeseth

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91650819 , Mobil: 91650819
 • Tore Lund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52657355 , Mobil: 47465095
 • Tore Venæs

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91625371 , Mobil: 91625371
 • Tore Ulvestad

  • Arbeidssted: , Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847
 • Tore Espeland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51657355 , Mobil: 48895443
 • Tore Anton Årvik Nystøyl

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895580 , Mobil: 48895580
 • Tore Charles Vevik

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Tore Gullik Dokken

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034884 , Mobil: 41551263
 • Torfinn Zakariassen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069628 , Mobil: 91162370
 • Torfinn Harald Walsøe

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069602 , Mobil: 48040418
 • Torgeir Nesheim Vaular

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Mobil: 93655005
 • Torgeir Snorre Torkjelsson

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572620 , Mobil: 48235332
 • Torger Tengs

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91667615 , Mobil: 91667615
 • Torgrim Jenssen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90708682 , Mobil: 90708682
 • Torill Elisabeth Hestholm Myklebust

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160154 , Mobil: 95145599
 • Torill Janne Stifoss Johansen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 35572604 , Mobil: 94844752
 • Torill Marianne Aronsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 99589526
 • Toril Marie Johnsen Sandøy

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: kystdirektøren, kystdirektøren
  • Telefon: 97602648 , Mobil: 97602648
 • Tormod Våga

  • Sjøtrafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736033 , Mobil: 95190750
 • Tormod Jacobsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 95886745
 • Tormod Sivertsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90940913 , Mobil: 90940913
 • Tormod Hjørungnes Engen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160145 , Mobil: 97778889
 • Torstein Virkesdal

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Tor Arnar Skeie

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 90958218
 • Tor Egil Johansen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477447 , Mobil: 95029264
 • Tor Eivind Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48113169
 • Tor Erlend Gjærde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733219 , Mobil: 97076251
 • Tor Gunnar Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95190740
 • Tor Håkon Nilsen

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95844095 , Mobil: 95844095
 • Tor Inge Miljeteig

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733259 , Mobil: 94803446
 • Tor Inge Paulsen

  • Formann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069633 , Mobil: 91150525
 • Tor Johnny Enebakk

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 99589508
 • Tor Jonny Bae

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Tor Ketil Benneche Johnsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 37019751 , Mobil: 91789265
 • Tor Olav Kvål

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 95002947
 • Tor Vidar Olsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069630 , Mobil: 97052149
 • Tor Åge Thomassen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 41127473 , Mobil: 41127473
 • Tor Åge Åkerøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91518774 , Mobil: 91518774
 • Tor-Anders Puck

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 90075990
 • Tor-Andre Ulla Eiken

  • Arbeidssted: staben for interne tjenester, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231068 , Mobil: 93229247
 • Tor-Sverre Engen Nordheim

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90981482 , Mobil: 90981482
 • Tove Sortehaug Strømmen

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95745816 , Mobil: 95745816
 • Trine Beate Solevågseide

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231103 , Mobil: 99609814
 • Trine Elisabeth Bolstad Todnem

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Trond Hjort-Larsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034845 , Mobil: 95184656
 • Trond Rønes

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 46820052 , Mobil: 46820052
 • Trond Nybakk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91871025 , Mobil: 91871025
 • Trond Nygaard

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91640178 , Mobil: 91640178
 • Trond Langemyr

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 37019749 , Mobil: 92016520
 • Trond Ski

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231064 , Mobil: 95190801
 • Trond Andre Øynes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 90732570
 • Trond Arne Knutsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97129140 , Mobil: 97129140
 • Trond Even Rishaug

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Trond Helge Nikøy

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41235973 , Mobil: 41235973
 • Trond Henrik Saastad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 91148415 , Mobil: 91148415
 • Trond Hilberg Karlsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Telefon: 70231089 , Mobil: 95774407
 • Trond Sigurd Røren

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231158 , Mobil: 95198966
 • Trond Sverre Førde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895375 , Mobil: 48895375
 • Tronn Steinar Stadsøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 75040960 , Mobil: 95190610
 • Trude Blankholm Strømme

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 41694083 , Mobil: 41694083
 • Trym Knotten

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 94982075 , Mobil: 94982075
 • Turid Skjong Hjelmeseth

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 93080465 , Mobil: 93080465
 • Turid Thorbjørnsen Spicer

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 37019715 , Mobil: 93244268