Alexander Stokkan

Fagarbeider m/fagbrev

Workplace: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 99265192 , Mob: 99265192