Arve Dimmen

Avdelingsdirektør

Workplace: Sjøsikkerhetsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231050 , Mob: 95190595