Bjørn Steinar Karlsen

Statslos

Workplace: Hvasser losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 93416074