Erling Bratland

Rådgiver

Workplace: Miljø- og planleggingsseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 95146020 , Mob: 95146020