Ernst Martin Enebakk

Statslos

Workplace: Lødingen losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190848