Espen Simonsen

Statslos

Workplace: Narvik losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 41620992 , Mob: 41620992