Jan Willie Holbu

Senioringeniør

Workplace: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034888 , Mob: 91173930