Jim-Cato Trondal

Lærling IKT

Workplace: Senteret for administrasjon og regnskap
Kystverket Troms og Finnmark
Tel: 78477445