Jon Arve Røyset

Seniorrådgiver

Workplace: Miljø- og planleggingsseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 37019760 , Mob: 90137505