Jurgita Jonatiene

Workplace: Stabsenheten for administrasjon
Kystverkets hovedkontor
Tel: 48063419 , Mob: 48063419