Karl Steinar Mikkelsen

Losformidler

Workplace: Lødingen losformidling
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847