Kjell Aage Auen

Sjefingeniør

Workplace: Stabsenheten for IKT og BSS
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034861 , Mob: 95745938