Kjell Arne Nes

Statslos

Workplace: Tananger losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91668650