Kjell Asbjørn Emilsen

Statslos

Workplace: Bodø losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 95108034