Kjetil Berg Hansen

Trafikkleder

Workplace: Fedje sjøtrafikksentral
Kystverket Vest
Tel: 56164430 , Mob: 91568699