Kristoffer Longva Åsheim

Styrmann

Workplace: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847