Marit Øverås Thomassen

Førstekonsulent

Workplace: Møre og Trøndelag losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 71570803 , Mob: 48020328