Olav Skjetne

Trafikkleder

Workplace: Kvitsøy sjøtrafikksentral
Kystverket Vest
Tel: 51736031 , Mob: 91681173