Ole Petter Husøy

Trafikkleder

Workplace: Vardø sjøtrafikksentral
Kystverket Troms og Finnmark
Tel: 78989898 , Mob: 95207436