Ørjan Jenssen

Senioringeniør

Workplace: Stabsenheten for IKT og BSS
Kystverkets hovedkontor
Tel: 40452029 , Mob: 40452029