Ove Njøten

Senioringeniør

Workplace: Miljø- og planleggingsseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034843 , Mob: 95203273