Solveig Moe Frøland

Avdelingsdirektør

Workplace: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231090 , Mob: 92208089