Innseiling Farsund

I prosjektet Innseiling Farsund skal Kystverket forbedre innseilingen til Farsund ved å fjerne flere grunner og utvide farleden.

Nyhetsliste

Fakta

Informasjon om prosjektet:

Tiltaket skal gi økt sikkerhet og fremkommelighet i innseilingen til Farsund, og ble gitt bevilgning gjennom revidert statsbudsjett for 2019.

Det foreligger tillatelse til utdyping og utfylling i henhold til plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven.

Kystverket Nordland – Senteret for utbygging er byggherre for tiltaket.

Prosjektleder: senioringeniør Tor Knedahl
Entreprenør er Wasa Dredging Ltd.
Farsund kommune er ansvarlig for prosjektering av utfyllingen ved Nordkapp.

Frist for oppstart: 01.12.2019.
Frist for ferdigstillelse: 01.11.2020.
Antatt oppstart for anleggsarbeidet: Medio desember.
Antatt anleggstid: 4– 8 mnd.
Oppgradering av seilingsmerker: I løpet av 2020.

Se også prosjektets facebookside: https://www.facebook.com/innseilingfarsund

Siste nytt