Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Ådne Hassum Lofthus

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190555
 • Åsmund Åmelfot

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Åsmund Berg Nilsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034821 , Mobil: 48891231
 • Åsmund Kind Brevik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91335345