Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Øistein Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90940419
 • Øivind Hanssen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733313 , Mobil: 90846914
 • Ørjan Jenssen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 40452029 , Mobil: 40452029
 • Ørjan Boge

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47465444
 • Ørjan Bekken

  • Leder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 92427881 , Mobil: 92427881
 • Ørjan Østrem

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 92290364
 • Øystein Handegård

  • Statslos
  • Arbeidssted: Florø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190709
 • Øystein Furuvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Øystein Hesthamar

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91632204
 • Øystein Flaten

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 37019733 , Mobil: 91842476
 • Øystein Johnsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97974361
 • Øystein Berg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90867268
 • Øystein Guddal Kjeka

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Vest
  • Telefon: 95118497 , Mobil: 95118497
 • Øystein M Linnestad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019754 , Mobil: 48895590
 • Øystein Runar Amundsen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 97622116 , Mobil: 97622116
 • Øyvind Flønes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95886740
 • Øyvind Rinaldo

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: Analyse- og statistikkseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034895 , Mobil: 90744066
 • Øyvind Svendsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Øyvind Sandbakk

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231094 , Mobil: 97542121
 • Øyvind Olsen

  • Vaktmester
  • Arbeidssted: Eksterne brukere i Horten,
  • Telefon: 33034978
 • Øyvind Settemsdal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90646884
 • Øyvind Schrøder

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160143 , Mobil: 92669459
 • Øyvind Andre Arnøy Stølen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 99694854 , Mobil: 99694854
 • Øyvind Kåre Rogne

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Forsyningsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70160168