Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Edgar Johan Krogh

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90758835
 • Edgar Olav Monge

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90543616
 • Edmund P Kristiansen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 91382645
 • Edvin Snilstveit

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Egil Eide

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47661370
 • Egil Ilestad

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Eilif Gabrielsen

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Einar Bjørshol

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231046 , Mobil: 98631781
 • Einar Andreas Bastholm

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97620546
 • Einar Helge Kahrs

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Mobil: 95190541
 • Einar Vik Arset

  • Kystdirektør
  • Arbeidssted: Kystdirektøren, Kystverkets Hovedkontor
  • Telefon: 97664308 , Mobil: 97664308
 • Eirik Skavhellen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034859 , Mobil: .....
 • Eirik Hennø

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 97537343 , Mobil: 97537343
 • Eirik Rasch Møller

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90206575
 • Eirik S. Eriksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190601
 • Eivind Olson

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 47661370
 • Eivind Rinde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90696094
 • Eivind Rusten

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190515
 • Eivind Sangolt

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190599
 • Eivind Malm Gabrielsen

  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99506610
 • Ekaterina Filippova Olsen

  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 07847 , Mobil: 96234606
 • Elena Lunde

  • Engasjement
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 94195242 , Mobil: 94195242
 • Eli Szymanek

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 95240501
 • Elias Dauderis

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Elias Eliassen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Elin Ferkingstad

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733319 , Mobil: 92442167
 • Elin Nilssen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034887 , Mobil: 98861769
 • Elin Orø Nybø

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069605 , Mobil: 90779239
 • Elisabeth Sørnes

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78943002
 • Elisabeth Voldsund

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231055 , Mobil: 94840085
 • Elisabeth Koløy Grimstad

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733317 , Mobil: 91381337
 • Elise Rusten

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 33034966 , Mobil: 91696997
 • Ellinor Jøsvoll

  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Else Margrethe Isaksen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477417 , Mobil: 91307224
 • Emil Heggelund

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 71570802 , Mobil: 90953981
 • Erika Marlen Støylen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231040 , Mobil: 41146011
 • Erik Freberg Blom

  • Losdirektør
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 33034665 , Mobil: 93047621
 • Erland Schei

  • Leder
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverket Hovedkontor
  • Telefon: 90058865 , Mobil: 90058865
 • Erlend Vik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 46918155
 • Erlend Andersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 99154199
 • Erlend Hersvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95435665
 • Erling Bratland

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 95146020 , Mobil: 95146020
 • Erling Richard Loe Olsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 33034669 , Mobil: 99256942
 • Ernst Martin Enebakk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190848
 • Ernst-Kåre Jakobsen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069629
 • Esben Prytz

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069650 , Mobil: 48103001
 • Esben Glad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190640
 • Espen Klüver

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190751
 • Espen Alsaker

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Espen Simonsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 41620992 , Mobil: 41620992
 • Espen Opstad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034880 , Mobil: 93215707
 • Espen Johnsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Florø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 93494248
 • Eva Marie Jensen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Eva Torvik Grotle

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket rederi
  • Telefon: 91599725 , Mobil: 91599725
 • Even Rønning

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 41406202 , Mobil: 41406202
 • Even Nilsen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 94885636
 • Even Widerøe Kristoffersen

  • Seksjonsleder
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034813 , Mobil: 99208768