Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Fedje VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621419006
 • Finn Robert Nicolaisen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 41145980 , Mobil: 41145980
 • Finn-Eirik Lydersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 93031012
 • Frank Storhaug

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Frank Lauritzen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 33034969 , Mobil: 97151054
 • Frank Allan Bruvik

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477429
 • Frank Are Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47454176
 • Frank Bernhard Johannesen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 95968111
 • Frank Otto Røiseland

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 38255420 , Mobil: 90207810
 • Frank Roy Moltu

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47465443
 • Fredrik Pedersen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90548208
 • Fredrik Jakobsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Fred Gjøran Einvik

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477448 , Mobil: 90017938
 • Fridolin Barsch

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 97064484 , Mobil: 97064484
 • Fridtjof Johan Wangsvik

  • Regiondirektør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069639 , Mobil: 95791777
 • Fritz-Karl Olsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Frode Grindhaug Meling

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 46426061
 • Frode Møllerhaug

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47465445
 • Frode Skjævestad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019709 , Mobil: 90060630
 • Frode Orseth

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46934204
 • Frode Arnesen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hammerfest losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97130956
 • Frode Gordon Teige

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160173 , Mobil: 90616550
 • Frode Kr Hagen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Frøydis Rognsvåg Hansen

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164420