Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Haakon Akse Nordkvist

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 48121624 , Mobil: 48121624
 • Haakon Thun Hindbjørgmo

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 94881828 , Mobil: 94881828
 • Hallvard Nygård

  • Statslos
  • Arbeidssted: Florø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190545
 • Hallvard Schjølberg

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 76069624 , Mobil: 91697389
 • Hallvard Andre Høydalsvik

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 91362085 , Mobil: 91362085
 • Halten Fyrstasjon

  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 72514370 , Mobil: 90745698
 • Halvard Grøneng

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90883983
 • Halvard Heimland

  • Leder
  • Arbeidssted: Losformidlingsavdelingen, Kystverkets Lostjeneste
  • Telefon: 47032266 , Mobil: 47032266
 • Hana Pacanova

  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847
 • Hanne Moen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 35572607 , Mobil: 94847894
 • Hanne Tvedt

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 51735397 , Mobil: 45273476
 • Hanne Silje Habberstad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231019 , Mobil: 92689597
 • Hanne Solem Holt

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034891 , Mobil: 91826008
 • Hans Christian Ådlandsvik

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 97682037 , Mobil: 97682037
 • Hans Christian Lundberg

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190589
 • Hans D Snøås

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90206575
 • Hans Jacob Liljebjelke

  • Losformann
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190742
 • Hans M Midtsand

  • Losinspektør
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231079 , Mobil: 41236582
 • Hans Petter Jarnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47454572
 • Hans Petter Laahne Mortensholm

  • Beredskapsdirektør
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034832 , Mobil: 41674904
 • Hans Rasmus Olsen-Sund

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97111327
 • Hans-Alexander Nesse

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97176546
 • Hans-Lennart Sævik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91871027
 • Harald Røed

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069620 , Mobil: 90604675
 • Harald Tronstad

  • Regiondirektør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160130 , Mobil: 95763867
 • Harald Frantzen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477484 , Mobil: 48068750
 • Harald Borgø

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733325 , Mobil: 90651121
 • Harald Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90632421
 • Harald Åsheim

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733321 , Mobil: 95805757
 • Harald Erling Otervik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95878162
 • Harald Magne Bakken

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91128963
 • Harald Rasmus Sørdal

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160163 , Mobil: 90363390
 • Harry Antonsen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477442
 • Hege Kristin Natland

  • Personalsjef
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231057 , Mobil: 99573715
 • Hege Kristin Kiil Grønlund

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477424 , Mobil: 48090430
 • Heidi Beate Vang

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Mobil: 45427778
 • Hein Nylund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95818721
 • Heine Digranes

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 97546877 , Mobil: 97546877
 • Helge Didriksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90661069
 • Helge Digre

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477431 , Mobil: 99160728
 • Helge Kristian Hallen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41219960
 • Helge Munkås Andersen

  • Senterleder
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034886 , Mobil: 97550013
 • Henning Andresen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92447967
 • Henning Kongevold

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190669
 • Henning Osnes Teigene

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231051 , Mobil: 97983592
 • Henny M. Aakre Pedersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90971435
 • Henrik Burvang

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 45218984 , Mobil: 45218984
 • Henrik Langseth Kristoffersen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nprdland
  • Mobil: 99432188
 • Henry Djupvik

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 52733320 , Mobil: 97153690
 • Hermund Nielsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95886755
 • Herstein Halvorsen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 97021559 , Mobil: 97021559
 • Hilde Dolva

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034840 , Mobil: 41576510
 • Hilde Mjelde Mork

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90504110
 • Holger Kåre Pettersen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Hammerfest losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48090428
 • Horten VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621419003
 • Hovedkontoret Ålesund Kantine

  • Arbeidssted: ,
 • Håkon Rambjør

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90941435
 • Håkon Arctander

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 76069611 , Mobil: 90594692
 • Håkon Aamodt

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47661370
 • Håkon Kristensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46813698
 • Håkon Røyset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95056717
 • Håvar Sandvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46892194
 • Håvard Solberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 92601968
 • Håvard Dahlslett

  • Statslos
  • Arbeidssted: Honningsvåg losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46768000
 • Håvard Alexander Abrahamsen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97965652
 • Håvard Gjestad Todal

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Håvard Svein Sandvik

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231077 , Mobil: 90038691