Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Jack Dønnestad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91733352
 • Jahn Fredrik moe

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets Lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Jahn Hildar Ask

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Jakob Bråten Larsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Jan Pedersen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034837 , Mobil: 97759422
 • Jan Vevatne

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190720
 • Jannicke Røren

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477423 , Mobil: 41856806
 • Jan Arild Danielsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Jan Arild Jenssen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069619 , Mobil: 91735828
 • Jan Arne Lilletofte

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Jan Erik Saur

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Teknisk avdeling, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90217412
 • Jan Erik Lærum

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99792649
 • Jan Erik Dyb

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160183
 • Jan Erik Fjeldsbø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90113568
 • Jan I Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190746
 • Jan Kenneth Flygansvær

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47465442
 • Jan Magne Fosse

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190560
 • Jan Magne Sund

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92228131
 • Jan Morten Hansen

  • Regiondirektør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477459 , Mobil: 90577607
 • Jan Ola Flåhammer

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hammerfest losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90535830
 • Jan Olav Ødegård

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 90753164 , Mobil: 90753164
 • Jan Ronald Trondsen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Jan Ståle Sørensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90866808
 • Jan Terje Skåtevik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46877593
 • Jan Willie Holbu

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034888 , Mobil: 91173930
 • Jan Åge Øyen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Staben for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231035 , Mobil: 98642033
 • Jan-Martin Bjugg

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Jarl Tuv

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477481 , Mobil: 41442735
 • Jarle Kvebæk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95231879
 • Jarle Strand

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231182 , Mobil: 99262936
 • Jarle Hauge

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733326 , Mobil: 95160530
 • Jarle Rydningen

  • Arbeidssted: ,
  • Mobil: 93481811
 • Jarle Kristian Fagerheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97154732
 • Jarl Erik Hansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Jarl Stig Molnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160185 , Mobil: 92401316
 • Jeanette Assev-Lindin

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231075 , Mobil: 92489905
 • Jens Aarsand Sæter

  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231084 , Mobil: 95285627
 • Jens Terje Tøraasen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019762 , Mobil: 95709547
 • Jill Iren Langvik

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Jim Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95886765
 • Jim-Cato Trondal

  • Lærling IKT
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477445
 • Joakim Flatøy Aae

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069656 , Mobil: 41515938
 • Johan Kåven

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: SLUTTET, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95028253
 • Johan Imhof

  • Arbeidssted: SLUTTET,
 • Johan Rønbeck

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 47348921 , Mobil: 47348921
 • Johannes Magne Sivertsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95819035
 • Johan R Lehman

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 46768889536 , Mobil: 46768889563
 • John Treider

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 92820649 , Mobil: 92820649
 • John Gautvik

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 92442515 , Mobil: 92442515
 • John Ådnanes

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • John Evensen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Mobil: 90773298
 • Johnny Olsen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47655082
 • Johnny Lorentsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 91855625 , Mobil: 91855625
 • Johnny Fredriksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190580
 • John Ditlev Solli

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • John Einar Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190543
 • John Erik Hagen

  • Regiondirektør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733249 , Mobil: 90947630
 • John Helge Aas

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • John Ottar Kristiansen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48198001
 • John Petter Strand

  • Losformann
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47465446
 • John Sigurd Torvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95970517
 • John Steinar Raknes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733328 , Mobil: 91664820
 • John-Morten Klingsheim

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733230
 • Jon Aasberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95754016
 • Jon Arve Røyset

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 37019760 , Mobil: 90137505
 • Jon Einar Kristiansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95876869
 • Jon Leon Ervik

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733312 , Mobil: 91681538
 • Jon Magnus Pedersen

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90548224
 • Jon Petter Myklebust

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Jon-Ivar Leinebø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190597
 • Jorid Walsøe Sandmo

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 78477413 , Mobil: 97702101
 • Jorunn Langhaug

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Jostein Aadland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190613
 • Jostein Lothe

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190788
 • Jostein Andre Hofsøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Jostein Bøhlerengen Moe

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99579002
 • Jostein Geitung Larsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47866141
 • Jostein Gunnar Nilssen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 91388528
 • Jurgita Jonatiene

  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 48063419 , Mobil: 48063419
 • Jørn Andre Solberg

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847