Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Kamilla Nergård

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 07847 , Mobil: 40036670
 • Karl Andreas Njåstad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91780764
 • Karl Erik Sætre

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95844095
 • Karl Helge Haagensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91131739
 • Karl Oskar Olsen

  • Lærling
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Karl Severin Olsen

  • Hovedverneombud
  • Arbeidssted: Teknisk avdeling, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231061 , Mobil: 90500516
 • Karl Steinar Mikkelsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Karl-Jacob Johansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95268660
 • Karoline Remøy

  • Vikar
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 99544070 , Mobil: 99544070
 • Karstein H Økland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90126335
 • Karsten Knutsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Kathrine Idås

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034855
 • Katrine Solheim Aas

  • Regiondirektør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019713 , Mobil: 97676667
 • Kay Ole Rasmussen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 76069626 , Mobil: 95767451
 • Kenneth Aasen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 98821157 , Mobil: 98821157
 • Kenneth Sandmo

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90360839
 • Kenneth Eilif Karlsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97738330
 • Kent Roald Nilsen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Ken Tommy Pettersen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 92031228 , Mobil: 92031228
 • Ken-Roar Iversen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 99121683
 • Ketil Johnsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019751 , Mobil: 91789265
 • Ketil Lorentzen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034889 , Mobil: 97552441
 • Kim Odd Bugten

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41321564
 • Kirvil Tufta

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733220 , Mobil: 92633386
 • Kjell Johnsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95028253
 • Kjell Kristiansen

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91149675
 • Kjell Evensen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190676
 • Kjell Aage Auen

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034861 , Mobil: 95745938
 • Kjell Arild Brækkan

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 90032510
 • Kjell Arild Olsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 38258851
 • Kjell Arne Nes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91668650
 • Kjell Arve Dyrnes

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Kjell Asbjørn Emilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95108034
 • Kjell Asle Djupevåg

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 55302435 , Mobil: 95833403
 • Kjell Einar Kristiansen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069627 , Mobil: 95767455
 • Kjell Inge Telle

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90128081
 • Kjell Magne Seth

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47873890
 • Kjell Vidar Haugen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 41306350 , Mobil: 41306350
 • Kjersti Dale

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034911 , Mobil: 91352632
 • Kjetil Magnussen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90646056
 • Kjetil Borhaug

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231048
 • Kjetil Tollefsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 48159747 , Mobil: 48159747
 • Kjetil Aasebø

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034836 , Mobil: 92858505
 • Kjetil Molnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91871026
 • Kjetil Herfjord

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 92420647 , Mobil: 92420647
 • Kjetil Berg Hansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 91568699
 • Klaudia Durlej

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket sørøst
  • Telefon: 07847
 • Knut Hovda

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Knut Steffensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48895886
 • Knut Bakkebø

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 94162216
 • Knut Olsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847 , Mobil: 96048554
 • Knut Våge

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 46415108
 • Knut Strømshoved

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231053 , Mobil: 96626020
 • Knut Arnhus

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034873 , Mobil: 91816932
 • Knut Arild Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97703975
 • Knut Arne Mikalsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hammerfest losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Knut Egil Dyngeland

  • Losformann
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190651
 • Knut Magne Nymark

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477483 , Mobil: 41473215
 • Kornelius Teigen Moan

  • Vikar
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 97536129 , Mobil: 97536129
 • Kristen Østhus

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 45272129 , Mobil: 45272129
 • Kristian Valberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91366858
 • Kristian Hugøy

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Kristin Frotvedt

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231107 , Mobil: 90078604
 • Kristine Runde Ulstein

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231069 , Mobil: 40484289
 • Kristin Baumann Ballentine-Marthinsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverket Hovedkontoret
  • Telefon: 98463368 , Mobil: 98463368
 • Kristin Brandt Hansen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46763436
 • Kristin Kvarme Moen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019745 , Mobil: 99504342
 • Kristoffer Longva Åsheim

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Kris Erik Bautista Pedersen

  • Vikar
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 94188977 , Mobil: 94188977
 • Kurt Haukeberg

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92469404
 • Kurt Evje

  • Losformann
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190793
 • Kurt-Erik Reinhardsen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Kurt-Ivar Gram Franck

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Teknisk avdeling, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231162 , Mobil: 92855069
 • Kurt-Tore Markussen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895579
 • Kvitsøy VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621409005
 • Kyrre Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190664