Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Laila Birkeland

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46803979
 • Lars Robberstad

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 90206575
 • Lars Håheim

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41300482
 • Lars Engvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95706154
 • Lars Henningsen

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: Teknisk avdeling, Kystverkets rederi
  • Telefon: 91521376 , Mobil: 91521376
 • Lars Andre Johansen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 99615777 , Mobil: 99615777
 • Lars Erik Svanekil

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 95868963
 • Lars Even Stølen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Lars Håkan Isberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95757148
 • Lars Ivar Røsok

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91871033
 • Lars Petter Wilson

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034842 , Mobil: 90996428
 • Lars Petter Larsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Lauritz Sund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47866039
 • Leif Andersen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019756 , Mobil: 41760685
 • Leif Jansen

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 90843873 , Mobil: 90843873
 • Leif Arne Larsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160177 , Mobil: 95724504
 • Leif Morten Slotvik

  • Losformann
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190604
 • Leif Sigurd Gudmundsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190514
 • Lena K. Nilsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477421
 • Lene Mathisen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733218 , Mobil: 99643727
 • Lene Gjelsvik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231095 , Mobil: 97543033
 • Lennart Karlsen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477436 , Mobil: 90191681
 • Lidvard Måseide

  • Stabsdirektør
  • Arbeidssted: Staben for interne tjenester, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231060 , Mobil: 91105711
 • Lill Therese Opsahl Haugen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverket Hovedkontoret
  • Telefon: 47505060 , Mobil: 47505060
 • Lill Veronika Benjaminsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034841 , Mobil: 41161595
 • Lill-Iren Nibe

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 76986802 , Mobil: 90504216
 • Lill-Tove Hansen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477422
 • Line Therese Gusdal

  • Regnskapssjef
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477437 , Mobil: 95121352
 • Lisbeth Svendsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477477 , Mobil: 45437286
 • Lisbeth Gamst

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 07847
 • Lisbeth Strømstad

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034863 , Mobil: 95237852
 • Liv Margit Arntzen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 90622643 , Mobil: 90622643
 • Liv Sundgot Johannsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231184 , Mobil: 99342985
 • Lone Irene Valderhaug Dybvik

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 94193302 , Mobil: 94193302
 • LOS 107 Losstasjon Lødingen/Tranøy

  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 95190605 , Mobil: 95190605
 • LOS 113 Losstasjon Kristiansand

  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 38129570
 • LOS 118 Losstasjon Ålesund

  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 90730303 , Mobil: 90730303
 • LOS 120 Losstasjon Kristiansund

  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 40038120 , Mobil: 40038120