Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Mads Blåsternes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 92687791
 • Mads Halvorsen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 98834275 , Mobil: 98834275
 • Mads-Roger Småge

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 47661370
 • Magne Berg

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034875 , Mobil: 90540410
 • Magne Jan Dyb

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97156215
 • Magne Olaf Johansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Magne Win Tengelsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019721 , Mobil: 91308339
 • Magne Øvre Karlsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 99440029 , Mobil: 99440029
 • Magnus Rørvik

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069651 , Mobil: 90730674
 • Magnus Aarø

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231056 , Mobil: 90740355
 • Magnus Schalin

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46950231
 • Magnus Aagaard Skeie

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 45447852 , Mobil: 45447852
 • Malin Solvang-Knivsflå

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160142
 • Malin Dreijer

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733247 , Mobil: 95190575
 • Malvin Inge Gjerde

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Margrethe Høybakk

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231017 , Mobil: 46817674
 • Margrith Ettlin

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: +41793352237
 • Maria Barkman

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 94857907
 • Marianne Ulvenes-Mjelva

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160135
 • Marianne Ingebrigtsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97065136
 • Marija Ostojic

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 90964290 , Mobil: 90964290
 • Marina Gredil

  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847
 • Marit Mikalsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for interne tjenester, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231024 , Mobil: 99221955
 • Marit Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069652 , Mobil: 46893433
 • Marith Ødegaard Dvergsnes

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847 , Mobil: 98203428
 • Marit Øverås Thomassen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 71570803 , Mobil: 48020328
 • Marius Breivik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99458536
 • Marius Johansen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Marius Hermansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90110805
 • Marius Sørensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99000949
 • Marte Olsen Hennes

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477453
 • Martin Fransson

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069653 , Mobil: 90034184
 • Martin Hausevik

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019727 , Mobil: 95025900
 • Martin Tveit

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733228
 • Martin Wierdal

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92229013
 • Martine Vad Almankaas

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019726 , Mobil: 90796484
 • Martinus Valderhaug Sæther

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160186 , Mobil: 99640378
 • Martin Sausjord Strømdahl

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 95887109 , Mobil: 95887109
 • Mathias Oksnes

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 90419817 , Mobil: 90419817
 • Mats Henriksen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Mats Pedersen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019755 , Mobil: 41239139
 • Mats Gåsdal

  • Lærling
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231073 , Mobil: 40645450
 • May Hilde Fjeld

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477414 , Mobil: 95914811
 • May- Britt Drabløs Synnes

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 95207788 , Mobil: 95207788
 • Mette Dybvik

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Forsyningsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70160150
 • Mia-Renate Strømmen

  • Lærling
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Michael Trones

  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034864 , Mobil: 92264649
 • Modstein Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95818720
 • Mona Løken

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystverkets beredskapssenter, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034879 , Mobil: 92890528
 • Monika Zakrzewska

  • Vikar
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733244 , Mobil: 47703387
 • Mons Kåre Hjartholm

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95833402
 • Morten Rognseth

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Morten Skretting

  • Statslos
  • Arbeidssted: Drammen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190748
 • Morten Kristiansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48272596
 • Morten Berg Andersen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • Morten G Urheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97628428
 • Morten Gunnar Telle

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190630
 • Morten Oluf Hokland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90835824