Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Ragnar Strand

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90736921
 • Ragnvald Strømme Svendby

  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733250
 • Rakel Helene Meling

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Randi Sivertsen

  • Administrasjonssjef
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733256 , Mobil: 95745810
 • Randi B Kristiansen

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477446 , Mobil: 95734974
 • Rannveig Bøthun

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231034 , Mobil: 41265977
 • Raymond Haugland

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets Lostjeneste
  • Telefon: 93223126 , Mobil: 93223126
 • Remi Hagenes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40037872
 • Richard Johnsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 99734429
 • Richard Aase

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733315 , Mobil: 91866969
 • Rita Danielsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 76986803 , Mobil: 90283444
 • Rita M. Svendsbøe

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733226 , Mobil: 90098170
 • Roald Balovara

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91160905
 • Robert Skjong

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 91125610 , Mobil: 91125610
 • Robert Stråbø Melkeraaen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99109801
 • Robin Andreassen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Roger Notøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91663923
 • Roger Nilsen

  • Driftstekniker
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034902 , Mobil: 99292051
 • Roger Holgersen

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48012362
 • Roger Reinholtsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90696006
 • Rolf Bastlid

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90508648
 • Rolf Dybvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 38258851
 • Rolf J Krumsvik

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • Rolf Jørn Fjærbu

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019724 , Mobil: 99645292
 • Rolf Magne Mobakk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190781
 • Rolf Magne Hausken

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91724933
 • Rolf Peder Lie

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034817 , Mobil: 91523321
 • Ronald Arnt Rydningen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41442717
 • Ronny Stokkan

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95765239
 • Ronny Ulfeng Gunnarsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97561414
 • Roy Grøttem

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 95213693
 • Roy Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190621
 • Roy Are Dahl Blakli

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92062300
 • Roy Arne Rotnes

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 78477451 , Mobil: 41613984
 • Roy Arvid Schjølberg

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 45043801
 • Roy Mikal Stokvik

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 90840224
 • Roy Ola Moen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Roy Ottar Hettervik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 90206575
 • Roy Tore Hansen

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Roy-Arne Thomassen

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477432 , Mobil: 41544552
 • Ruben Iversen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160167 , Mobil: 95753214
 • Ruben Alseth

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477433
 • Ruben Rostad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069616 , Mobil: 94279868
 • Rudi Øyvind Salvesen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 76069635 , Mobil: 99388699
 • Runar Kleppe

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 91128732
 • Rune Larsen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostneneste
  • Telefon: 90366488 , Mobil: 90366488
 • Rune Oldervik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 55302402 , Mobil: 91566753
 • Rune Kristiansen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733232 , Mobil: 48894764
 • Rune Bergstrøm

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034828 , Mobil: 47462153
 • Rune Frostvin

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034893 , Mobil: 92299398
 • Rune Haukland

  • Losformann
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46842733
 • Rune Flaten

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 95414920
 • Rune Oksnes

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034858 , Mobil: 40234144
 • Rune Amundsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847