Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Sander Gangsøy

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 90403144 , Mobil: 90403144
 • Sara Wehkaoja

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Sigbjørn Henriksen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477418 , Mobil: 95257535
 • Sigbjørn Tjoflot

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40038898
 • Sigrid Sivertsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477428 , Mobil: 91399141
 • Sigurd Nordklev

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99261706
 • Sigve Opedal

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 52733324 , Mobil: 90077832
 • Silje Berger

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034811 , Mobil: 40437715
 • Silje Arnesen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477443 , Mobil: 95157586
 • Simen Ragnar Nygård Blomli

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 97105998 , Mobil: 97105998
 • Simone Bjørdal

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231176 , Mobil: 95948805
 • Sindre Myhre

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90076304
 • Sindre Ringkjøb

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 47162456 , Mobil: 47162456
 • Siri Botnen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 48114578 , Mobil: 48114578
 • Sissel Iversen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477426
 • Siv Kathrin Alnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystverkets rederi, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231059 , Mobil: 45663304
 • Siw E. Haagensen Kvilstad

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 51736005 , Mobil: 91711750
 • Snorre Lian

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90224147
 • Solgunn Breivik Homme

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48895581
 • Solveig Moe Frøland

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231090 , Mobil: 92208089
 • Sondre Eliassen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Sondre Larsen

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Sondre Rabben Fjeldberg

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Sondre Åsebø Nyland

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Staale Lemvig

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90179160
 • Stefan Morgontimma

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46826605
 • Stefan Moen Hansen

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Stein Sjåvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 97677714 , Mobil: 97677714
 • Stein Angsund

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034865 , Mobil: 91519586
 • Steinar Lie

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Steinar Hansen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019759 , Mobil: 41765255
 • Steinar Jessen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95106707
 • Steinar Fjetland

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733322 , Mobil: 91188826
 • Steinar Halvorsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Steinar Jan Svendsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Steinar Lodve Gyltnes

  • Seksjonsleder
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034878 , Mobil: 92013719
 • Stein Egil Tennebø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 94183021 , Mobil: 94183021
 • Stein Inge Fanneløb

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 40240480 , Mobil: 40240480
 • Stein Inge Dahn

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190582
 • Stein Ivar Hansen

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90470814
 • Stein Jarle Løvik

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70162144 , Mobil: 91642226
 • Steve Wahlgren Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Honningsvåg losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895578
 • Stian Jørgensen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97626902
 • Stian Johnsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 95731474 , Mobil: 95731474
 • Stian Flatmo

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 96910730
 • Stian Revheim Sund

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket vest
  • Telefon: 52733246 , Mobil: 90418974.
 • Stig Nordaas

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034819 , Mobil: 92623184
 • Stig Johansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48135962
 • Stig Wahlstrøm

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 4885 , Mobil: 95885314
 • Stig Even Tønderlund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Honningsvåg losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 41611284
 • Stig Petter Midtbø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97097989
 • Ståle Sveinungsen

  • Trafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989907 , Mobil: 95766884
 • Ståle Fagerstad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95881416
 • Ståle Andersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41306852
 • Ståle Arild Grimen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 55302412 , Mobil: 99560920
 • Sunniva H. Rønning

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Svein Aasen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95232128
 • Svein Lillevik

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 92406397
 • Svein Boge

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190778
 • Svein Andersen

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47655082
 • Svein Tømmervik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 97028324
 • Sveinung Nedregotten

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231076 , Mobil: 92063154
 • Sveinung Hustoft

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733229 , Mobil: 90883469
 • Svein Egil Monsen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190602
 • Svein Gunnar Vallestad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733242 , Mobil: 97648212
 • Svein Inge Austrheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190550
 • Svein Inge Alnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160122 , Mobil: 41329706
 • Svein Magne Lindø

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Svein Petter Myklebust

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40435821
 • Svein Raymond Valle

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190837
 • Svein Roger Inderberg

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 90589189
 • Svein Tormod Velsvik

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47661370
 • Svein-Roe Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47469916
 • Sven Berg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190756
 • Sven Eriksen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 07847
 • Sven Martin Tønnessen

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231178 , Mobil: 90665615
 • Sven Olav Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190821
 • Sverre Ronny Lundø

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190535
 • Synnøve Lunde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Beredskapsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231013 , Mobil: 91139936
 • Synnøve Erstad

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190527
 • Sølve Nærland

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91639761