Alf Arne Borgund

Seksjonssjef

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 70231153 , Mob: 47753446