Anne Grethe Nilsen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverkets hovedkontor
Tel: 52733316 , Mob: 48890838