Anne Grethe Nilsen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
kystdirektøren
Tel: 52733212 , Mob: 48890838