Are Norvald Nilsen

Statslos

Arbeidssted: Brevik losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 95190822