Arild Fredriksen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur
Kystverket Sørøst
Tel: 37019765 , Mob: 91815123