Arild Ludviksen

Trafikkleder

Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral
Kystverket Troms og Finnmark
Tel: 78989898 , Mob: 99583642