Arnfinn Remøy

Statslos

Arbeidssted: Kristiansund losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 91528714