Arnt Egil Bjellvåg

Statslos

Arbeidssted: Kristiansund losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: 91541705