Bjørnar Jon Kleppe

Senioringeniør

Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 70231081 , Mob: 90028347