Dag-Einar Sandnes

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847