Dagfinn Olsen

Statslos

Arbeidssted: Bodø losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 41225671