Erika Marlen Støylen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 41146011 , Mob: 41146011